Shivajinagar, Rahuri Factory
svnhtcop@gmail.com
(02426) 251397

Management Trustee

Name Position
1. Hon. Shri Udaysinh Subhash Patil President
2. Hon. Shri Shyamrao Shankarrao Nimase Patil Vice President
3. Hon. Shri Dattatray Natha Markad Saheb Secretary
3. Hon. Shri Balasaheb Dattarao Siraskar Principal