Shivajinagar, Rahuri Factory
svnhtcop@gmail.com
(02426) 251353

Management Trustee

Name Position
1. Hon. Shri Udaysinh Subhash Patil President
2. Hon. Shri Keshavrao Madhavrao Kolse Vice President
3. Hon. Shri. Vijay Dattatraya Daule Treasurer
4. Hon. Shri. Arjun Lahanu Bachkar Member
5. Hon. Sau. Parvatibai Gorakshanath Tarde Member
6. Hon. Smt. Hirabai Suresh Chaudhari Member
7. Hon. Shri. Bhausaheb Nana Sarode Secretary